Broward Campus Life Staff

Nori Carter

Nori Carter

Director of Campus Life
ncarte10@fau.edu

Warren Shaw

Warren Shaw

Associate Director
Campus Life and Student Union
shaww@fau.edu

Francine Coker

Francine Coker

Assistant Director
Weppner Center for LEAD and Service-Learning & Center for IDEA’s
fcoker1@fau.edu

MaryBeth Lockwood

MaryBeth Lockwood

Assistant Director
Broward Student Government
mlockwoo@fau.edu

Vanessa Daley

Vanessa Daley

Coordinator
Student Union
vdaley2@fau.edu

Dan Alexander

Dan Alexander

Coordinator
One-Stop Shop
dalexa21@fau.edu