FAU
Richard ShustermanArticles Published in Polish

" Myslenie Poprzez Cialo. Rozwiniecie Nauk Humanistycznych - Uzasadnienie Dla Somaestetyki": trans. of "Thinking through the Body"

" O koncu i celu doswiadczenia estetycznego"

" Somaestetyka" in Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego 7.1 (2005)

" Sztuka Jako Dramatyzacja": trans. of "Art as Dramatization"

 Last Modified 11/8/16